Kalender

OBS! Vi har en ny hemsida som ersätter denna sida.

2016

Pliktspelningar: 19/3 Soldaterinran, 29/5 Veterandag,  3/6 Medaljceremoni,
25/9 KFÖ utryckning,  22/10 höstmiddag.


December 2016
3-4/12 Rephelg, hel kår,  Musikhuset. 10:00-16:00
8/12 (torsdag v 49) – Soldaterinran – mer info här.
12/12 Julavslutning i S:t Nikolaikyrkan (dagtid). Mer info här.
14/12 Stämrep Brass
1/1 2017: Nyårskonsert!
Uppdaterad senast: 2016-12-11, kl 17:30
Tidigare repetitioner m m i år: 
Januari 2016
13/1 Rep (MK)
20/1 Stämrep
23-24/1 Helgrep
27/1 Rep (MK)
Februari 2016
3/2 Stämrep
17/2 Stämrep
20-21/2 Helgrep
24/2 Stämrep

Mars 2016 

2/3 Rep MK
9/3 Stämrep
16/3 Rep MK
19/3 Soldaterinran, hel kår. livk. GMU 1 (MK) – PLIKTSPELNING.
23/3 Rep MK
30/3 Stämrep

April 2016 

6/4 Rep MK
9-10/4 Helgrep (MK) inkl gästrepetitör Nils-Åke Nilsson.
9/10 Årsmöte i samband med helg-repet.
13/4 Stämrep
20 alt. 21/4 Avslutningsceremoni GMU (Dagtid MK)
23/4 Konsert Stadsbiblioteket, Halmstad.
27/4 Stämrep

Maj 2016 

4/5 Rep MK
11/5 Stämrep
14/5 Parad med kamratföreningen länken, hel kår (MK).
18/5 Rep MK
25/5 Stämrep
28-29/5 Helgrep (MK)
28/5 Halmstadgillet
29/5 Veterandag (dagtid – MK i Norre Katts park) – PLIKTSPELNING

Juni 2016

1/6 Rep MK
3/6 Medaljceremoni (Tidig kväll + Tapto) – PLIKTSPELNING
6/6 Nationaldagen (MK) + Kväll
8/6 Stämrep
11/6 Repdag (MK)
15/6 Rep MK
18/6 Regementets dagEJ spelning
22/6 Sommaravslutning Lv 6, förmiddag, hel kår, parad – OBS datum! 
22/6 Stämrep
28/6 Rusthållet (MK) – OBS datum! 
29/6 Rep MK

Juli 2016
13/7 Rep MK, 18:30-21:00
16/7 Veteranmarsch. Mer information här. 
23/7-24/7 Stavförarkurs för intresserade

Augusti 2016
3/8 Stämrep, kl 18:30-21:00
9/8 Militärt Livräddnings-VM.  Samlingsmusik samt fanfar. Mer info här.
10/8 Rep MK, kl 18:30-21:00
12/8 Avslutningsceremoni FOK livkomp & soldaterinran GU NY HAGS (trumpet/trumma)
14/8 Livräddnings-VM. Avslutningskonsert.  (MK)
17/8 Stämrep Brass
24/8 Stämrep Träverk
27/8-28/8 Rephelg, hel kår, Musikhuset kl 10:00-16:00
27/8 Fyrverkerimusiken i Halmstad. Egen konsert samt avslutningskonserten.

September 2016
7/9 Stämrep Brass
21/9 Stämrep Träverk
25/9 KFÖ utryckningsceremoni (dagtid – MK) – PLIKTSPELNING. Mer info här.

Oktober 2016
1/10-2/10 Rephelg, hel kår, Musikhuset. Kl 10:00-16:00.
12/10  Rep Hela musikkåren
13/10 Soldaterinran – mer info här.
22/10 Höstmiddag (kvällstid Tapto– MK) – (PLIKTSPELNING) – Mer info här.
-> 24/10 FN-dagen (enbart trumma och trumpet)
26/10 Stämrep Träverk
29/10-30/10 Rephelg, hel kår, Musikhuset kl 10:00-16:00. Övn Julavslutn o Nyårskonsert.

November 2016
9/11 Stämrep Brass
23/11 Stämrep Träverk

Med reservation för ändringar.