Kontaktpersoner

OBS! Vi har en ny hemsida som ersätter denna sida.

Kontaktuppgifter för Hemvärnets musikkår Halland:

Kårchef: Erik Ekre, tfn 070-843 82 03

Ställföreträdande kårchef: Åke Johansson, tfn 073-060 89 84

Styrelseordförande: Annika Teleman, tfn 070-576 12 65

Dirigent: Markus Lang, tfn 072-525 50 20

Hemvärnstrumslagare: Anna Brennelid, tfn 073-663 74 30

Webb-ansvarig: Maria Rothoff-Lindh, tfn 070-523 14 33