Info inför spelning 28 juni

Den 28 juni ska vi spela för Rusthållet.
Genrep enligt mejl.

Samlingsmusik kl 18.30
– Hemvärnets Marsch
– På Vakt
– Theme from JAG
– Liberty Bell
– I Sommarstaden
– Gotlands Regementes Marsch, P18
– Bodens Ingenjörkårs Marsch, Ing3
– På Post för Sverige