Info inför spelning 3 juni

Samling i Musikhuset, kl 16:25.
Marcus börjar gen-repet kl 16:30 (inslag).
Vi ska börja spela kl 17:45 på Paradplan.

Uniform: m/87 – liten parad (vita handskar), men vid kvällens Tapto ska det vara stor parad, så tag med all vitutrustning.

Efter spelningen på Paradplan äter vi mat tillsammans. Därefter ombyte till komplett vitutrustning inför kvällens Tapto.