Info inför spelningar 6 juni

På Nationaldagen, måndag 6 juni, ska vi först spela i Varberg och på kvällen  i Halmstad.

SAMLING FÖRMIDDAG: kl 10:45 vid Musikhuset, för gemensam avfärd senast kl 11:00 för dem som vill samåka.

Samlingsplats i Varberg – samma skola som ifjol, dvs Rosenfredsskolan, kl 12:00. Därefter genomspelning. Avmarsch från skolan kl 12:30. Därefter ska vi spela på Torget i Varberg.

Avmarsch från Torget i Varberg kl 13:00.
Marsch-marscher: Military Escort samt Anchors Away.

Klockan 13:30 flagghissning i Societetsparken. Flaggsignal ska spelas av trumpetarna.
Under Blågul Fana och Nationalsången ska också spelas. Ev ytterligare något.
Uniform: m/87, Liten parad (vita handskar).

SAMLING KVÄLL: kl 19:00 vid Norre Port i Halmstad, för Tapto-spelning.
Vi ska börja spela kl 19:30.
Uniform: m/87, Stor parad (vitutrustning).