Info inför Tapto lördag 22 oktober

Lördagen den 22 oktober ska vi spela i samband med Lv 6 Höstmiddag.

Utrustning: uniform m/87, vitutrustning

Vi ska spela Lv6 marsch, S3 marsch, Tapto, Segnale Solenne.

Vid dålig väderlek ska vi troligen spela inne i matsalen.