Program för söndagen den 25 september (KFÖ)

Söndagen den 25 september ska vi spela på hemvärnets KFÖ-avslutning. Detta är en pliktspelning. Följande gäller:

13:00 Genrep i musikhuset

14:30 Uppställning vid förrådsgrinden, Lv6

Utrustning: m/90, vitutrustning, HV-basker

MUSIK
Inmarsch:
– På Vakt

Samlingsmusik:
– I Sommarstaden
– I Beredskap

Ceremoni:
– Hallands Regementes marsch (16)
– Hemvärnets marsch
– Nationalsången
– Fanfarer

Avmarsch:
– På Vakt

– – – – – –