Info inför soldaterinran torsdag 13 oktober

Nu på torsdag den 13 oktober ska vi spela under soldaterinran. Följande gäller:

Samling Musikhuset kl 17:00

Utrustning: uniform m/90, vitutrustning.

Uppställning kl 17:45

Inmarsch 17:55
– På Vakt

Samlingsmusik
– I Sommarstaden
– På Post för Sverige

Ceremoni
– Avlämning
– Standarmarsch, Under Blågul Fana (del av)
– Anförande
– Luftvärnsregementes Marsch – Lv6
– Korum
– Psalm 237 (2 verser)
– Predikan
– Psalm 237 (1 vers)
– Nationalsången
– Anförande
– Parad för fanan,  Arméns Paradmarsch
– Truppen avmarscherar, Göta Artilleriregementes Marsch A2
– Fanfarer
– Avmarsch: På Vakt